Naar inhoud

Speelbos in wachtbekken Herdershoek

Speelbos

Een bos om in te spelen en om in te wandelen, voor groot en klein

Op de rechteroever van de Molenbeek, ter hoogte van Dassenveld, is in 2000 een streekeigen bos aangeplant. Prins Laurent kwam naar Wetteren om mee de eerste bomen van het nieuwe bos aan te planten.

Het bos kwam er dank zij de samenwerking tussen VMM (Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer), de Wetterse boomtelers, de jeugdraad en de gemeente Wetteren.
De VMM wilde in eerste instantie het overstromingsgevaar in de Molenbeekvallei indijken en legde daarvoor een wachtbekken aan in Schalmdries (Massemen) en in de Herdershoek. De VMM stelde een beheerplan op om - in samenspraak met de plaatselijke landbouwers - het valleigebied van de Molenbeek nieuwe kansen te geven. Koekoeksbloem, dotterbloem, moerasspirea, reiger, wilde eend en ijsvogel voelen er zich opnieuw thuis.

Op de weide, palend aan het Dassenveld werd een speelbos voorzien. Dit gebiedje werd in beheer gegeven aan de gemeente Wetteren. Intussen groeien daar tal van planten eigen aan dit moerasgebied zoals gele lis, watermunt, lisdodde en kattenstaart. Bewonder er de vele libellen en waterjuffers, vlinders en vogels.

Streekeigen planten
De aangeplante bomen en struiken zijn streekeigen; ze zijn inheems en eigen aan het natte valleigebied: zwarte els, sleedoorn, vlier, gelderse roos, hazelaar, rode kornoelje en es.
In de lente bloesemen de meeste van deze planten, in de zomer krijgen ze insecten- en vlinderbezoek en in de herfst vallen ze op door hun mooie bladverkleuring en bessenvorming.

Poel
In het laagst gelegen gedeelte is een poel aangelegd waar de wilde eend, kikkers, salamanders en libellen een geschikte biotoop vinden. Aan de vlonder kun je in de lente van nabij het drukke leven van de groene en bruine kikker bewonderen. Op de zitbank geniet je van het kikkerconcert. Leerlingen van de Wetterse basisscholen kunnen er educatief wateronderzoek doen.

Spelen en wandelen
De bomen in het bos zijn flink gegroeid en er kan naar hartenlust in gespeeld worden. Er zijn geen klassieke speeltuigen. Onder de kornoeljestruiken kun je spelen in een griezelige boomhut. In de bomen mag je klimmen, touwen hangen, schommels, hutten bouwen als je maar natuurlijke materialen gebruikt.
De knotwilgenrij langs de oever van de Molenbeek is in eer hersteld.
Aan de overkant van de beek leidt een wandelpad je langs de prachtig meanderende Molenbeek naar het kunstwerk over de beek. Daar vind je een oude trage weg waarlangs je veilig in de Herdershoekstraat komt.

Veiligheid
Na hevige regenval overstroomt dit gebied. Spelen en wandelen in dit gebied is er dan niet veilig!