Naar inhoud

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Veel zorgbehoevenden kunnen thuis blijven wonen dankzij de goede zorgen van hun mantelzorgers (familieleden, kennissen, buren,...).
Gemeente en Sociaal Huis Wetteren willen met de gemeentelijke mantelzorgpremie hun waardering uiten voor het engagement dat deze 'stille werkers' opnemen.
De premie wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende, zodat deze iets extra kan doen voor zijn/haar mantelzorger(s).

Wie heeft recht op een premie van 240 EUR per jaar (elk jaar opnieuw aan te vragen):

De zorgbehoevende die op 1 januari van het verzorgingsjaar :

* verblijft in een thuissituatie (al dan niet inwonend bij de mantelzorger, in een serviceflat, project beschut wonen,…)

EN

* in Wetteren is gedomicilieerd,

EN

* minimum 18 jaar oud is,

EN

* geen recht heeft op de Vlaamse Zorgverzekeringspremie voor mantel – en thuiszorg, de (verhoogde) kinderbijslag of een persoonlijk assistentiebudget,

EN

* op een schaal van zelfredzaamheid een BEL - profielscore heeft van 30 tot en met 34 OF een attest van de FOD Sociale Zekerheid met een beperkte zelfredzaamheidscore 12-14 punten.

Opgelet: Wie de Vlaamse Zorgverzekeringspremie voor mantel – en thuiszorg (= 130 EUR per maand) krijgt, heeft GEEN recht meer op de gemeentelijke mantelzorgpremie.

Het aanvraagformulier en reglement van de gemeentelijke mantelzorgpremie zijn terug te vinden op de website van gemeente en Sociaal Huis of op vraag aan de balie van het Sociaal Huis.

Meer info:
Sociaal Huis Wetteren
Scheldedreef 52, 9230 Wetteren
Tel. 09 365 73 73