Naar inhoud

Brandweer

In het kader van stedenbouwkundige aanvragen van een meergezinswoning, bedrijven e.d. wordt advies gevraagd aan de brandweer betreffende de brandveiligheid van het gebouw.

De brandweer krijgt zo jaarlijks ca. 83 aanvragen voor advies (alleen al voor de gemeente Wetteren). Vaak bevat de aanvraag niet alle informatie die nodig is om een degelijk advies op te stellen of zijn de voorgestelde maatregelen niet voldoende. Daardoor wordt het advies ook vaak ongunstig beoordeeld door de brandweer. Bijgevolg dient de aanvraag in de meeste gevallen geweigerd omwille van de slechte (of geen) brandveiligheid en bij gebrek aan tijd om een nieuw advies te vragen.

Om weigeringen op basis van een negatief brandweeradvies en extra, onnodige administratieve taken te vermijden stellen wij voor om bij de aanvraag een attest van de brandweer en een afgestempeld plan toe te voegen, waaruit blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de brandvoorschriften.

Het is de bedoeling dat de aanvrager (of de architect) reeds een verslag opmaakt en dit indient bij de brandweer, samen met de plannen. De brandweer kijkt het verslag na en geeft indien nodig opmerkingen. Indien het dossier (voorwaardelijk) gunstig afgestempeld wordt, dan pas kan het dossier op de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening ingediend worden.

Zo wint iedereen erbij: de aanvrager, de dienst stedenbouw en R.O. en het behandelend brandweerpersoneel.

 

 

 

Voor meer vragen en info kan u steeds bij onze dienst terecht.


Hulpverleningszone Zuid-Oost
Joseph Cardijnstraat 66

9420 Erpe-Mere

Tel. 053/60.77.20

http://www.zonezuidoost.be/
brandpreventie@zonezuidoost.be