Naar inhoud

Bouwmisdrijven


Een bouwmisdrijf is strafbaar. De correctionele rechtbank kan een strafrechtelijke veroordeling (gevangenisstraf en/of een geldboete) uitspreken, en u bovendien veroordelen om
al de uitgevoerde werken ongedaan te maken en de plaats weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen, bepaalde aanpassingswerken uit te voeren, een geldsom te betalen die evenredig is aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen door de wederrechtelijk uitgevoerde werken.

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening (voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, i.v.m. plannen van aanleg,...) die strafbaar zijn gesteld door de wetgeving (decreet).

Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het "handhavingsbeleid".

Klachten en meldingen van bouwmisdrijven:

U of uw notaris kan inlichtingen opvragen uit het vergunningenregister bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gent Centrum. In het vergunningenregister staat vermeld of betreffende een onroerend goed al dan niet Proces Verbaal werd opgemaakt voor het wederrechtelijk uitvoeren van bouwwerken.
Een bouwmisdrijf melden?
Indien u meent een bouwmisdrijf op te merken, kunt u dat schriftelijk melden aan:

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
Markt 1
9230 Wetteren

U kunt een vermoeden van bouwmisdrijf ook telefonisch melden.

Handhaving

Alles betreffende handhavingsmaatregelen kan u op deze pagina vinden.