Naar inhoud

Agentschap voor Natuur en Bos

 

Een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan alleen worden verleend:

  • voor ontbossing met het oog op werken van algemeen belang
  • voor ontbossing in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin en zones die hiermee gelijk te stellen zijn
  • voor ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling

De vergunningverlenende overheid is verplicht voorafgaand het advies van het ANB in te winnen, tenzij die voor de betrokken percelen al advies heeft verleend voorafgaand aan het toekennen van de verkavelingsvergunning. Niet naleven van de adviesvereiste maakt de afgeleverde vergunning onwettig. Het advies is niet bindend, het is bedoeld om de instanties die betrokken zijn bij het afleveren van de vergunning volledig te informeren om met kennis van zaken een afweging te kunnen maken voor het al dan niet afleveren van de vergunning


Agentschap voor Natuur en Bos
Gebroeders Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent
T: 09 265 46 40
F: 09 265 45 88

anb@vlaanderen.be