Naar inhoud

Decreet Grond- en Pandenbeleid

grond- en pandenbeleid


Het doel van dit decreet is tweeledig. Enerzijds wil de Vlaamse regering de diverse overheden of semipublieke instellingen, zoals Vlaams gewest, provincies en gemeenten maar ook OCMW’s en kerkfabrieken, activeren om hun bouwgronden op de markt te brengen. Anderzijds wordt de sociale woningbouw benadert met dit decreet op een meer resultaatsgerichte manier. Voor de Vlaamse regering is het belangrijk dat er snel sociale woningen worden gebouwd, niet wie ze bouwt. Het decreet biedt dus ook aan de private sector de kans om sociale woningen te bouwen, inclusief bestaande subsidiesystemen en fiscale voordelen.


Hier vind je de regelgeving omtrent het grond- en pandenbeleid