Naar inhoud

Samenstelling

Ruimtelijke ordening en stedenbouw, mobiliteit en verkeer, lokale economie, toerisme en evenementen, project Wetteren a/d Schelde

 CD&V Hilde De Graeve, Bram De Winne, Marc Van Durme
 Open Vld Christophe Lostrie
 Respect André D'Hauwe
 Groen&Co   Piet Van Heddeghem
 N-VA Dietbrand Van Durme, Winnie Meeus
 sp.a Jan Tondeleir