Naar inhoud

Samenstelling

budget en financieel beheer, kerkfabrieken, ICT & GIS, administratieve vereenvoudiging, project dienstverleningsconcept

CD&V

Piet Van de Gracht, Albert De Geyter, Tony Oyen

Open Vld

Christophe Lostrie

N-VA Dietbrand Van Durme, Winnie Meeus

Respect

Walter Govaert

Groen&Co

Piet Van Heddeghem

sp.a Jan Tondeleir