Naar inhoud

Bestrijdingsmiddelen

Bijna elk huisgezin gebruikt pesticiden voor allerlei doeleinden: tegen slakken, tegen onkruid… Ook de gemeentelijke diensten (onderhoud van trottoirs, parkings, wegeltjes, …) en de land- en tuinbouw gebruiken pesticiden.

Pesticiden vormen echter een gevaar voor de volksgezondheid. Sommige zijn kankerverwekkend. Vooral kinderen zijn gevoelig. Pesticiden zijn ook een direct gevaar voor fauna en flora.

Waarheen met je restjes?
Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30 % van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen. U kan eveneens uw steentje bijdragen. Begin met restjes en lege verpakkingen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) onder te brengen. Dit geldt ook voor restanten van producten die u allang niet meer gebruikt. Alle lege verpakkingen en overschotten kan u naar het containerpark brengen.

Pesticidenreductieplan
Het decreet van 21 december 2001 verbiedt alle openbare besturen in Vlaanderen om nog gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Dus ook in Wetteren worden op het openbare domein geen pesticiden meer gebruikt. De alternatieve onderhoudsmethodes zijn echter zeer arbeidsintensief. Daarom moeten we het openbaar domein anders gaan beheren en anders gaan aanleggen.

Er is meer onkruid zichtbaar dan vroeger. Het is niet de bedoeling om alles te laten overwoekeren door onkruiden, maar we zullen moeten aanvaarden dat niet elk grassprietje tussen de voegen van het voetpad onmiddellijk verdwijnt. Daartegenover staat dat mens en milieu er beter van worden.

Ook thuis kan het zonder!
Hardnekkige onkruiden en insecten kunnen heel vervelend zijn. Om ze te lijf te gaan grijpen we vaak automatisch naar chemische bestrijdingsmiddelen. Toch kan het bestrijden van bijvoorbeeld muggen in de kamer, slakken op de sla of onkruid in de tuin perfect zonder pesticiden.

Enkele tips:

  • Slakken zijn vaak ongewenste gasten in de moestuin. Laat kippen en eenden in de moestuin los vóór het zaaien, ze ruimen heel wat slakken op. Zorg voor hindernissen: scherp zand en sparrennaalden zijn niet aangenaam voor weke slakkenbuikjes. De bierval trekt heel wat slakken aan: gebruik een glazen of plastieken potje, graaf het in tot de bovenkant gelijk komt met het grondoppervlak en vul het potje voor een derde met bier. Slakken hebben een voorkeur voor bruin bier.

  • Bladluizen zitten veelal in groepen bijeen en zuigen bij voorkeur aan jonge, groeiende plantendelen. Overbemesting maakt planten extra aantrekkelijk voor bladluizen. Bestrijd een lichte aantasting door te spuiten met een zachte zeepoplossing, met een krachtige waterstraal of met een brandnetelextract.
    Brandnetelextract: 1 kilogram vers of 200 gram droog materiaal in 10 liter water zetten, 12 uur laten trekken, zeven en vijf keer verdunnen, herhaal om de vier dagen.

  • Mos komt in het gazon vooral voor op vochtige en schaduwrijke plaatsen, vaak waar de afwatering slecht is. Maai het gras niet te kort. Door te kort te maaien, vermindert de groeikracht van het gazon. Hierdoor kan het gras de concurrentie met het mos niet aan. Door iets langer af te maaien, wordt het gras vitaler en kan het beter concurreren met sommige mossoorten. Om mos uit het gras te verwijderen moet je harken of verticuteren. Ligt het gras in de schaduw, dan zal het mos altijd terugkomen en zal je altijd opnieuw moeten harken of verticuteren.

Meer tips om onkruid en ongedierte milieuvriendelijker en gezonder te verdelgen dan met chemische producten, vind je op www.zonderisgezonder.be