Naar inhoud

Zwerfkatten

zwerfkatten
Katten kweken als konijnen. Er zijn meer katten dan mensen die een kat willen. Daardoor zitten de asielen overvol en moet men jaarlijks meer dan tienduizend katten laten inslapen. Daarnaast belanden ook veel dieren op straat, zodat er zwerfkattenkolonies ontstaan. Die veroorzaken vaak overlast door vuilniszakken open te scheuren en uitwerpselen achter te laten. Zwerfkatten hebben een ellendig leven: ze zijn ziek, hebben vaak vechtwonden en lijden honger en kou. Het vangen en afmaken van zwerfkatten die voor overlast zorgen is zinloos en barbaars. Overgebleven dieren planten zich na zo’n afmaakactie weer voort en andere zwerfkatten nemen vrijgekomen territoria in. Na enkele maanden beginnen de problemen van voor af aan.

wetgeving
De Vlaamse Regering besliste op 23 december 2017 om kattensterilisatie in Vlaanderen te verplichten. Katten geboren na 1 september 2014 moeten ten laatste in 2020 gesteriliseerd of gecastreerd worden. Nieuwgeboren katjes moeten gesteriliseerd of gecastreerd worden voor de leeftijd van 5 maanden of voor verhandeling. De wet geldt ook voor katten en kittens die gratis weggegeven worden. Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende fokker gaan of die voor het buitenland bestemd zijn.

Wetters zwerfkattenbeleid
De nieuwe wet verplicht gemeenten ook om een zwerfkattenbeleidsplan uit te werken. Wetteren is de wetgever voor want hier wordt al jarenlang met succes een ethisch verantwoord zwerfkattenbeleid gevoerd: de ratten/kattenvanger vangt de dieren, waarna ze gesteriliseerd of gecastreerd worden door lokale dierenartsen en teruggeplaatst worden. Resultaat: de teruggeplaatste dieren verdedigen hun territorium tegen vreemde katten waardoor de populatie stabiel blijft, er komen geen ongewenste kittens bij en ook de overlast door sproeien en kattenconcerten wordt beperkt omdat steriele dieren veel toleranter zijn voor soortgenoten. Enkel zwaar zieke of gewonde dieren die niet met een eenvoudige behandeling of zonder langdurige nazorg kunnen genezen worden geëuthanaseerd. Hierover beslist enkel de dierenarts.

Zwerfkatten kan je melden via klachten@wetteren.be of 09 369 00 50