Naar inhoud

Ongedierte

Overal waar mensen zijn, zijn ratten

Er zijn weinig dieren in de directe leefomgeving van de mens, die zoveel afschuw oproepen als ratten.

 • ratten kunnen zowat overal voorkomen: in woningen, schuren, velden, waterlopen, storten, rioleringen, enz…;
 • ze zitten graag beschut en vochtig;
 • ze huizen graag onder afvalhopen van oud ijzer, hout, plastic e.d.;
 • kelders en riolen zijn ideale schuilplaatsen en nestgelegenheden.

Ratten zorgen voor heel wat overlast.

 • ze brengen ziekten over;
 • ze richten schade aan door het ondergraven van oevers, duikers, funderingen en vloeren;
 • en vooral door het knagen aan houtwerk, elektrische kabels en waterleidingen.

Hoewel ratten voor een milieuvriendelijke afvalverwerking zorgen en voor een vermindering van de afvalberg, zijn er dus redenen genoeg om ratten te beschouwen als ongewenste gasten.


Preventie


Je dient op je eigendom (gebouwen, gronden) zelf te zorgen voor de bestrijding van de bruine rat. Preventie is de beste bestrijdingsmethode. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen. Hieronder enkele tips:

 • giet geen keukenafval door de gootsteen, toilet, enz... ;
 • sluit vuilnisbakken altijd goed af;
 • gooi geen gekookte of gebakken etensresten op de composthoop of in sloten en grachten;
 • metsel openingen naar de spouw dicht of sluit ze af met gaasdraad of roosters;
 • bewaar goederen in opslagplaatsen op paletten en op 10 cm afstand van de muren;
 • sluit verpakkingen steeds goed af;
 • stapel brandhout bij voorkeur op een betonvloer en op paletten;
 • verwijder afvalhopen zowel binnen als buiten;
 • voorzie openingen in muren en deuren (vb. voor ventilatie) groter dan 2 cm van stevige gegalvaniseerde gaasdraad;
 • zorg voor een stevig, goed sluitend deksel bij afvoer- en controleputjes (zowel binnen als buiten);
 • voorkom dat ratten kunnen binnendringen in gebouwen: zorg voor goed sluitende ramen en deuren, ook in stallingen en bergplaatsen;
 • beperk het uitstrooien van kippen- of kattenvoer;
 • geeft vogels bij voorkeur eten in vogelhuisjes of op voerplankjes met opstaande rand, het uitstrooien van voer op de grond trekt ratten aan.

Mechanische of chemische bestrijding

Als je ondanks deze maatregelen toch last hebt van ratten, dan kan je ze bestrijden met mechanische of chemische bestrijdingsmiddelen. Er zijn allerhande mechanische bestrijdingsmiddelen (vallen en klemmen) op de markt. Chemische bestrijdingsmiddelen of rhodenticiden zijn te krijgen in de kleinhandel. In gebouwen kunnen de giftige lokazen best geplaatst worden in de gangen en op sporen van ratten. Giftige lokazen in een open plaats leggen heeft geen zin. Ratten gaan nooit vrijwillig open plaatsen oversteken, ze blijven steeds langs wanden en muren. Losse lokazen dienen steeds in een rattenbak (analoog voor muizen) geplaatst te worden zodat andere dieren of kinderen er niet bij kunnen. Een rattenbak dient afgesloten te worden met deksel en slot.


Wees voorzichtig bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

 • draag altijd handschoenen;
 • was na gebruik altijd je handen;
 • bewaar of plaats het bestrijdingsmiddel buiten het bereik van kinderen en huisdieren;
 • zorg ervoor dat je de veiligheidsfiche en het telefoonnummer van het antigifcentrum kan raadplegen.

Denk er wel aan dat ongediertebestrijding slechts zin heeft als ze samen gaat met of gevolgd wordt door de hierboven opgesomde preventieve maatregelen!


Muskusrattenbestrijding

Muskusrattenbestrijding is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het Vlaamse Gewest, de provincie en de gemeenten. De gemeente bestrijdt de muskusratten op de onbevaarbare waterlopen derde categorie en op de niet geklasseerde waterlopen en waters.

De gemeente Wetteren heeft een rattenbestrijder in dienst, Stefaan Lootens, medewerker van de dienst Leefmilieu. Tijdens de meest drukke periode wordt hij bijgestaan door een tweede rattenbestrijder, medewerker van de Plantsoendienst. Beiden worden opgeleid door bestrijders van de provincie Oost-Vlaanderen.

Merk je muskusratten op langs waterlopen, dan meld je dit best aan de dienst Leefmilieu (09 369 34 15). Als je in het veld bestrijdingsmateriaal (kooien of gif) aantreft, laat het dan a.u.b. liggen!

Wil je graag advies over deze preventiemaatregelen of over het gebruik van bestrijdingsmateriaal, neem dan contact op met de dienst Leefmilieu (tel. 09 369 34 15). Onze gemeentelijke rattenbestrijder, Stefaan Lootens, zal je graag te woord staan of zal, indien gewenst, ter plaatse komen.