Naar inhoud

Grofvuil


Grofvuil zelf naar het containerpark brengen

Grofvuil kan tegen betaling op het containerpark "De Mozen" aangeboden worden.
je betaalt bovenop het inkomgeld voor het containerpark (€ 2,00):
tot 0,5 m³ grofvuil: € 2,00
van 0,5 m² tot 1 m³ grofvuil: € 4,00

Per gezin mag er dagelijks maximum 1 m³ grofvuil gebracht worden.

Grofvuil laten ophalen

Kan je het grofvuil niet zelf naar het containerpark brengen, dan kan je het laten ophalen.

  • maak een afspraak met de intercommunale Verko (tel. 052 25 18 34)
  • er wordt telefonisch nagegaan of er geen herbruikbare of recycleerbare goederen die tot een andere fractie behoren tussen het grofvuil zitten
  • je koopt een retributiesticker (€ 24,00),  verkrijgbaar op het gemeentehuis, aan het onthaal. Voor dit bedrag kan je max. 5 stuks grofvuil aanbieden.

Wat is grofvuil?

Grofvuil is alle huishoudelijke afval dat door zijn omvang niet in de huisvuilzak kan én niet gescheiden kan afgeleverd worden in het containerpark. Al wat in zakken zit of kan, wordt dan ook niet meegenomen bij de grofvuilophaling of aanvaard op het containerpark.


Buiten zetten van grofvuil

  • het grofvuil moet aan de rand van de openbare weg staan, duidelijk voorzien van de sticker waaruit blijkt dat de retributie werd betaald
  • het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet zwaarder zijn dan 70 kg
  • het grofvuil mag niet langer zijn dan 2 meter en niet groter zijn dan 1 m³
  • alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen, voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg
  • vlak glas dient volledig en veilig verpakt te zijn.
  • elk aangeboden voorwerp moet kunnen opgetild worden door maximaal 2 ophalers.