Naar inhoud

Afhaalbalie

Sinds oktober 2008 heeft de dienst Burgerzaken (cel Bevolking en cel Burgerlijke stand) een afhaalbalie. Na aanvraag van bepaalde documenten hoef je niet meer in de wachtrij te staan aan het loket.


Waar?
Onthaalbalie

Wanneer?
Iedere werkdag van 9 tot 13u behalve op vrijdag tot 12u
Dinsdagnamiddag ook van 15 tot 20 u (juli - augustus tot 19u)
Woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 u.

Welke documenten?

  • bevolkingsuittreksels (vb. gezinssamenstelling, getuigschrift van woonst…),
  • uittreksels strafregister,
  • uittreksels uit akten van de burgerlijke stand (vb. geboorteakte, overlijdensakte, …)

Hoe?
De aanvraag kan zowel telefonisch (09 369 00 50), via fax (09 366 45 52), via mail of via brief gebeuren. Bij de aanvraag zijn volgende gegevens noodzakelijk:

  •  naam en voornaam
  •  rijksregisternummer
  •  adres
  •  telefoonnummer
  •  reden van aanvraag.

Opgelet! Is het document bestemd voor het buitenland, dan moet je dit vermelden.

 

Belangrijk! Je dient de documenten persoonlijk af te halen. Je kan wel een volmacht geven. Bij de volmacht moet je je identiteitskaart (of een kopie) voegen.

 

Download