Naar inhoud

Bedrijfsafval

Bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit en de afvalstoffen die daarmee gelijk gesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering.

De gemeente heeft wettelijk gezien geen verantwoordelijkheid voor het ophalen of inzamelen van bedrijfsafvalstoffen.

Bedrijfsafvalstoffen dienen op kosten van het bedrijf op een wettelijke manier ingezameld en verwerkt te worden. Bedrijven dienen hiervoor beroep te doen op privéophalers.

Uitzondering: papier en karton.