Naar inhoud

Tips voor minder papierafval

Anti-reclamestickers

• ANTI-RECLAMESTICKER
    
Wens je geen reclame in de brievenbus te krijgen, dan kan je op de dienst Leefmilieu of bij het Onthaal een gratis sticker "Geen reclamedrukwerk a.u.b." krijgen.

Ook door het Vlaams Gewest worden stickers aangeboden. Er bestaan twee versies. De éne sticker laat noch de regionale pers, noch de reclamefolders toe, de andere kan gebruikt worden als je wel regionale pers maar geen reclamefolders in de bus wil krijgen.

De regionale pers past haar oplage en distributie aan aan de resultaten van de actie. Als de bedelers de boodschap op de sticker niet naleven en toch folders of regionale pers in de bus stoppen, dan kan je dit melden aan de Belgische Distributiemaatschappij (09 252 29 99).


• ROBINSONLIJST

Door in te schrijven op de Robinsonlijst: www.robinson.be, geef je te kennen dat je van geen enkel bedrijf nog reclame op naam wenst te ontvangen.


• BAN HET TELEFOONBOEK, SPAAR EEN BOOM!

Jaarlijks worden 96.840 bomen omgehakt voor 4 miljoen telefoonboeken die meestal meteen bij het oud papier gaan. Vind je de dikke witte telefoongids ook overbodig omdat dezelfde gegevens ook op internet (www.1207.be, www.wittegids.be of www.infobel.be) te vinden zijn? Wil je er liever geen in de bus?Surf dan naar www.1207.be en klik door bij ‘Wilt u liever geen papieren gids?’.
Vul er uw adresgegevens in en uw naam wordt geschrapt van de distributielijst voor de volgende edities van de Witte Gids en de Gouden Gids.

Geen internet? Je kunt ook zeven dagen per week terecht op de telefoonservice 1207.