Naar inhoud

Buitenschoolse opvang Sint-Jozef

Het kinderdagverblijf Sint-Jozef, Wegvoeringstraat 61,  biedt ook buitenschoolse opvang aan voor 28 kinderen tussen 3 (1ste kleuterklas) en 8 jaar (3de leerjaar). De buitenschoolse opvang is erkend door Kind en Gezin.

Open

Alle werkdagen van 06.30 tot 18.15 u.
Gesloten: 3 weken in de zomervakantie, 1 week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Kostprijs

 • Voor- en naschools (ook woensdagnamiddag)
  • voor 8 uur 's morgens = € 1,4
  • 's middags van 12 tot 13 uur = € 2 (met soep) of € 3,5 (met middagmaal)
  • naschools = € 0,7 per halfuur met een minimum van 2 halve uren.
 • Schoolvrije dagen (met soep en vieruurtje)
  • minder dan 3 uur = € 4
  • tussen 3 en 6 uur = € 7,5
  • meer dan 6 uur = € 11

Verminderingen

Een korting van 25% (maaltijden uitgezonderd) als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tegelijk aanwezig zijnInfo en contact

Wegvoeringstraat 61
9230 Wetteren
Tim Maenhout
Tel: 09 369 65 59
Fax: 09 368 12 59
kdvstjozef@skynet.be
www.kdvstjozef.be
www.bloggen.be/kinderdagverblijf