Naar inhoud

Verzekering vrijwilligerswerk

Sinds 1 juli 2007 biedt de Provincie Oost-Vlaanderen, met de steun van de Nationale Loterij en in samenwerking met verzekeraar Dexia, een gratis vrijwilligersverzekering aan voor organisaties. Met de gratis verzekering 'Vrijwilligerswerk' wil de provincie vooral tijdelijke en occasionele initiatieven goed verzekeren.

De verzekering 'Vrijwiligerswerk'
De aangeboden verzekering beschermt de vrijwilligers voor:

  • burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  • lichamelijke ongevallen
  • en geeft hen rechtsbijstand

De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen bekomen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Welke organisaties kunnen beroep doen op deze verzekering?
Elke vrijwilligersorganisatie uit om het even welke sector kan beroep doen op deze gratis verzekering. Enkel lokale besturen en aanverwante organisaties worden uitgesloten van dit aanbod.
Let op! De verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende koepelorganisaties niet! Ze kan wel door een lokale afdeling ingeschakeld worden bij activiteiten waar sporadisch beroep wordt gedaan op extra vrijwilligers die niet ingeschreven zijn bij de koepelorganisatie.

Hoe de gratis verzekering aanvragen?
Om beroep te kunnen te doen op de gratis verzekering, vraag je eerst een erkenning als vrijwilligersorganisatie aan. Hiervoor kan je terecht bij het gemeentelijk vrijwilligersloket. Het erkenningsformulier kan je ook downloaden onderaan deze pagina.
Op het aanvraagformulier duid je ook aan hoeveel vrijwilligersdagen je aanvraagt: 20, 40, 60, 80 of 100 vrijwilligersdagen.
Let op! Vraag niet meer vrijwilligersdagen aan dan nodig. Zo krijgen ook andere organisaties de kans om van deze verzekering te genieten!

Het aanvraagformulier dien je vervolgens in bij het gemeentelijk vrijwilligersloket. De gemeente geeft dan advies over de aanvraag en stuurt ze daarna door naar de provincie.

Op basis van de gegevens uit het aanvraagformulier beslist de provincie of je organisatie al dan niet erkend wordt en dus gebruik kan maken van de verzekering. Organisaties die erkend worden, ontvangen een attest met erkenningsnummer en de nodige documenten om de te verzekeren activiteiten bij de verzekeringsmaatschappij aan te geven. Eens erkend kan je dus als vereniging rechtstreeks activiteiten verzekeren bij de verzekersmaatschappij (ten laatste 3 werkdagen voor de activiteit). Eventuele schadegevallen worden ook rechtstreeks aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij.


Wees op tijd met je aanvraag! Houd er rekening mee dat er tussen het tijdstip van jouw aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing van de provincie wordt meegedeeld, 6 weken kunnen liggen! 

Meer info
Met al je vragen over de 'Verzekering vrijwilligerswerk' kan je steeds terecht bij het gemeentelijk vrijwilligersloket.