Naar inhoud

Kinderdagverblijf Sint-Jozef

Het kinderdagverblijf Sint-Jozef, Wegvoeringstraat 61,  biedt kwalitatieve dagopvang voor 84 kinderen van 0 tot 3 jaar. Het is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. De kinderen worden opgevangen in afzonderlijke leefgroepen door professionele begeleidsters en kleuterleidsters.

Open
alle werkdagen van 06.30 tot 18.15 u.
Gesloten: 3 weken tijdens de zomervakantie en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Kostprijs

De dagprijs is vastgesteld bij Ministerieel Besluit en wordt berekend volgens het gezinsinkomen ( minimum € 1,26 en maximum € 22,40).

Er is ook buitenschoolse opvang voor de 3 tot 8 jarigen. (z.o. buitenschoolse opvang)

Info en contact
Wegvoeringstraat 61
9230 Wetteren
Tim Maenhout
Tel: 09/369 65 59
Fax: 09/368 12 59
kdvstjozef@skynet.be
Website kinderdagverblijf
Blog van het kinderdagverblijf