Naar inhoud

Voorkooprecht


Het recht van voorkoop heeft tot doel de begunstigden ervan in staat te stellen bepaalde woningen en percelen, bestemd voor woningbouw te verwerven om die vervolgens aan te wenden om sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels te realiseren.

Op de site www.vmsw.be vind je alle informatie over de verschillende rechten van voorkoop die kunnen rusten op het perceel of de woning die u wilt kopen.

Het voorkooprecht zorgt nogal eens voor onduidelijkheid en praktische problemen. Als verkoper hoef je je in elk geval geen zorgen te maken over de verkoopprijs. Als bijvoorbeeld de gemeente voorkooprecht uitoefent, treedt deze in de plaats van de koper. De gemeente koopt aan dezelfde prijs en voorwaarden!

Als koper hou je best rekening met de wettelijke termijnen en de opschortende voorwaarde voor het uitoefenen van voorkooprechten. Kijk goed na of deze zaken in de compromis zijn opgenomen. Voor het sluiten van een lening hou je rekening met de datum waarop de akte ten vroegste kan verleden worden.