Naar inhoud

Ongeschiktheid en onbewoonbaarheid

Situering

Sinds 1994 bepalen de Grondwet en het Decreet van de Vlaamse wooncode dat "Iedereen recht heeft op een aangepaste woning van goede kwaliteit in een goede woonomgeving en tegen een betaalbare prijs."

De Vlaamse overheid heeft enkele instrumenten uitgewerkt om het recht op wonen te verzekeren. Opdat iedere woning zou voldoen aan een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitesnormen, kan iedereen een woononderzoek aanvragen. Tijdens een woononderzoek wordt de woning getoetst aan een aantal elementaire vereisten zoals:

  • stabiliteit,
  • elektrocutiegevaar,
  • CO-gevaar,
  • brandveiligheid,
  • verluchtingsmogelijkheden,
  • de sanitaire voorzieningen…

Een woononderzoek aanvragen

Als je (huur)woning ernstige tekortkomingen vertoont, spreek je in eerste instantie per aangetekende brief de verhuurder aan. Daarin verzoek je de verhuurder de nodige werken uit te voeren.

Als de verhuurder weigert of niet reageert, kan je een woononderzoek aanvragen bij het Team Woon en Leef.

Gemeentebestuur Wetteren
Team Woon en Leef
Markt 1
9230 Wetteren
Tel. 09-369 00 50
Fax 09-366 67 22
woonenleef@wetteren.be