Naar inhoud

Nieuws

Wetteren krijgt derde SAVE-label

uitreiking save-label 2018

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid.

Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Op 22/09/2011 ondertekende Wetteren als eerste gemeente het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen. Na afronding van dit actiejaar kreeg Wetteren het eerste SAVE-label uitgereikt op 20 september 2013. Een tweede actieplan volgde in 2014-’15, een tweede SAVE-label werd dan ook uitgereikt op 21 december 2015. Vandaag wordt nu ook het derde actieplan succesvol beloond met een nieuw SAVE-label: dit is reeds het 71e SAVE-label in Vlaanderen. Enkel Ravels en Laarne (in dezelfde politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen) deden het Wetteren al voor om drie SAVE-labels te behalen!

De uitreiking van het SAVE-label is voor de gemeente Wetteren een bekroning voor de continue inzet voor meer verkeersveiligheid in de gemeente. Het STOP-principe wordt steeds gehanteerd bij nieuwe projecten, al is er ook nog veel werk aan de winkel. Het voorbije actiejaar werd er o.a. de schoolomgeving van het Scheppersinstituut aangepast, werden er heel wat fietssuggestiestroken aangelegd en werd de allereerste fietsstraat ingericht, er wordt samen met de buurgemeenten naar een oplossing gezocht voor de problematiek rond het vrachtverkeer van het bedrijventerrein Stookte, en de zone 30 in het centrum werd gevoelig uitgebreid.

Datum van het bericht: 13-12-2018