Naar inhoud

Nieuws

Welzijnspremies gemeentebestuur Wetteren

zorg

Lokaal bestuur Wetteren biedt een aantal premies aan voor zieken en zorgbehoevenden: Gemeentelijke mantelzorgpremie, Premie Thuisopvoeding voor kinderen met een handicap en Gemeentelijke vakantietoelage voor zieken en personen met een handicap. Lees meer via onderstaande link.

Lokaal bestuur Wetteren biedt een aantal premies aan voor zieken en zorgbehoevenden:

Gemeentelijke mantelzorgpremie
Veel zorgbehoevenden kunnen thuis blijven wonen dankzij hun ‘mantelzorgers’: familie, kennissen, buren,… Wetteren geeft elk jaar een premie van 240 euro aan een specifieke groep zorgbehoevenden (zorgbehoefte 30-34 punten BEL-profiel of 12-14 punten op attest FOD Sociale zekerheid) zodat ze eens iets extra kunnen doen voor hun mantelzorger(s). Deze gemeentelijke premie is NIET cumuleerbaar met de premie vanuit de zorgverzekering.

Premie Thuisopvoeding kinderen met een handicap
Deze toelage kan aangevraagd worden door personen met een kind dat recht geeft op verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening, die de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben. Het kind moet bestendig thuis verblijven, school lopen of een instelling bezoeken en dagelijks, wekelijks of maandelijks huiswaarts keren. Het betreft een jaarlijkse premie van 200 euro.

Gemeentelijke vakantietoelage voor zieken en personen met een handicap
Deze toelage kan aangevraagd worden door zieken of personen met een handicap die deelnamen aan een vakantie van minimum drie nachten, speciaal ingericht door een vereniging voor zieken of personen met een handicap.

Jouw inkomen moet beantwoorden aan de voorwaarden om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut in de ziekteverzekering.

De jaarlijkse toelage bedraagt maximaal 40 euro. Betaalde je minder dan 40 euro voor deze vakantie, dan zal de toelage gelijk zijn aan dat betaalde bedrag.

 

De voorwaarden en nodige documenten voor de verschillende aanvragen vind je op www.sociaalhuiswetteren.be of via 09 365 73 73 (onthaalteam).

Je kan op de website ook het digitale aanvraagformulier invullen.

Datum van het bericht: 08-11-2018