Naar inhoud

Nieuws

Geen sproeiverbod en vuurverbod meer

droogte

Omdat het de laatste tijd frisser is en meer geregend heeft, is het sproeiverbod opgeheven. Er mag dus terug gesproeid worden. Wel blijf je best nog spaarzaam met water, de watervoorraden zijn nog niet genoeg aangevuld. Ook is het algemeen vuurverbod afgeschaft. Wel blijf je best waakzaam met vuur, omdat de natuurgebieden nog altijd droger zijn dan normaal.

Dit besluit en andere berichten over de droogte kan u ook raadplegen op de website van de gouverneur: www.gouverneurbriers.be/droogte/ 

Verbod op captatie uit onbevaarbare waterlopen
De regen van de laatste dagen bleek onvoldoende om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. De peilen en debieten van vele rivieren en beken blijven dus laag met verslechterde waterkwaliteit tot gevolg. Daarom blijft het verbod op capteren uit onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat, behouden.

Bijkomend is er ook een captatieverbod voor water uit de Oude Dender voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Dit omwille van de vaststelling van blauwalgen op de Oude Dender te Dendermonde.

Opheffing van het sproeiverbod
De regen en de gedaalde temperaturen zorgden wel voor een daling van het drinkwaterverbruik. Momenteel is het verbruik normaal voor de tijd van het jaar. Daarom wordt het sproeiverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven. De gouverneur roept wel op spaarzaam te blijven omgaan met water.

Droogtemaatregelen: algemeen vuurverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven

Op 20 augustus 2018 in de voormiddag kwam de Oost-Vlaamse crisiscel droogte samen, onder meer om zich te buigen over het algemeen vuurverbod dat van kracht is in Oost-Vlaanderen sinds 27 juli 2018. De vergadering besliste om het algemeen vuurverbod op te heffen. Deze beslissing werd opgenomen in het politiebesluit van 20 augustus tot opheffing van het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen en is onmiddellijk van kracht.

Code geel

Het Agentschap Natuur en Bos schakelde vorige week de brandfase voor brandgevaar af van code oranje naar code geel voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Door een vermindering van de temperaturen en de regenval van de afgelopen twee weken, was deze afschakeling mogelijk. Code geel betekent dat de natuurgebieden droger zijn dan normaal en hierdoor het brandgevaar nog steeds groot is. Ondanks het feit dat het algemeen vuurverbod is opgeheven in Oost-Vlaanderen, is het dus nog steeds belangrijk om waakzaam en voorzichtig te blijven. Bij het maken van vuur moet de reglementering gevolgd worden en is het advies van de brandweer nodig.

Datum van het bericht: 17-08-2018