Naar inhoud

Nieuws

Maatregelen tegen ziekte van Newcastle bij pluimvee

kippen

Tijdens augustus blijven in gans België de maatregelen gelden, zoals opgelegd door het Voedselagentschap, om de verspreiding van de ziekte van Newcastle tegen te gaan.

Het Voedselagentschap heeft dit voorjaar de ziekte van Newcastle vastgesteld bij kippen van hobbyhouders in 10 verschillende gemeenten. Tijdens de maand juli golden voorlopige maatregelen. Vanaf 1 augustus gelden de volgende maatregelen voor onbepaalde duur voor alle hobbyhouders van pluimvee in België:

- een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen,

parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven),

fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders;

- een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten,

tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

Er zijn een aantal derogaties of uitzonderingen op die regels voor pluimveehandelaars. Deze maken het voor hen mogelijk om hun commerciële activiteiten te hernemen. Deze speciale voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren. Meer info hierover vind je op de website van het FAVV. 

De lokale controlediensten van het Voedselagentschap vind je ook op www.favv.be/lce/.

Bij vragen, onduidelijkheden of nood aan bijstand kan je contact opnemen met de lokale controlediensten en ook om overtredingen door professionele verkopers te melden.

Het volledige dossier van het FAVV over de ziekte van Newcastle kan je nalezen op

www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/

Datum van het bericht: 31-07-2018