Naar inhoud

Nieuws

Bomen langs de Scheldekaai

boom

De verkeerssituatie aan de Scheldekaai is tijdelijk aangepast. Op het laagste deel van de dijk zijn 21 bomen geplaatst. Het gaat om de bomenhoroscoop van het Bloementapijt. Voetgangers kunnen het hoogste deel van de dijk blijven gebruiken. Er wordt een trapje en een nieuwe voetgangersoversteekplaats voorzien. Fietsers mogen opnieuw op de rijbaan fietsen - het oude 'fietspad' achter het hek was immers te smal om te kruisen en ook bakfietsen moesten noodgedwongen op de rijbaan fietsen. 
Aan de Scheldekaai zijn er brede fietssuggestiestroken om de aanwezigheid van fietsers extra duidelijk te maken. Na de afbraak van de oude passerelle (najaar 2018) zal ook de situatie op Aard aangepast worden. Deze situatie is tijdelijk in afwachting van een volledige herinrichting van Scheldekaai en Aard, in samenwerking met de Vlaamse Waterweg.

Tijdens de bouw van het nieuwe Gemeentehuis werd tijdelijk een beveiligde fietsas gecreëerd langs Scheldekaai en Aard, om fietsers te beschermen tegen het vele vrachtverkeer. Deze fietsas is te smal om fietsverkeer in twee richtingen toe te laten. Bakfietsen kunnen er niet op fietsen. Bovendien vertoont de afsluiting heel wat slijtage. Daarom werd besloten om fietsers terug op de rijbaan toe te laten, en de Scheldekaai een groenere aanblik te geven. Vandaag staan er op de Markt 21 bomen in grote bakken. Deze bomen zijn afkomstig van de bomenhoroscoop die werd opgesteld tijdens het evenement Bloementapijt. Op de Markt staan deze bomen hinderlijk voor evenementen zoals de septemberkermis, maar ook voor de zomerterrassen van de horeca. Het plaatsen van de bomenhoroscoop langs de Scheldekaai past binnen de visie die het gemeentebestuur heeft beschreven in het beeldkwaliteitsplan. De bomen geven de Scheldekaai een groener karakter. Na de paasvakantie worden er in de Scheldekaai brede fietssuggestiestroken aangebracht, langs weerszijden van de rijbaan. De verkeerssituatie op Aard blijft voorlopig behouden tot het najaar van 2018. Na afbraak van de oude passerelle zal ook het plein Aard aangepast worden.

Datum van het bericht: 12-05-2018