Naar inhoud

Nieuws

Openbaar onderzoek aanvraag veldproef aanplant genetisch gemodificeerde organismen

foto mais

Van 30 oktober tot en met 29 november 2017 ligt de kennisgeving van de aanvraag voor de veldproef van genetisch gemodificeerde organismen in Wetteren in openbaar onderzoek.


Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek kan de kennisgeving, met uitzondering van de vertrouwelijke gegevens, hier geraadpleegd of bij het onthaal in het gemeentehuis van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur, dinsdag van 14 uur tot 20 uur en donderdag van 14 uur tot 16 uur.

Technische uitleg kan worden bekomen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het telefoonnummer 02 524 73 57 of op het volgende e-mailadres: apf.ConsulOGM@health.fgov.be.

De opmerkingen en klachten betreffende het ontwerp van introductie moeten via onderstaand formulier ten laatste op 29 november 2017:

- schriftelijk worden gericht aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, ter attentie van Mevr. Martine Delanoy, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel,

of

- elektronisch worden gericht aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu via het formulier voor raadpleging beschikbaar op de website www.ogm-ggo.be (onder de rubriek “Actuele raadplegingen van het publiek”).

Datum van het bericht: 02-11-2017