Naar inhoud

Nieuws

Schoolomgeving Scheppers wordt duidelijker en veiliger !

school

Langs de Cooppallaan wordt de schoolomgeving ter hoogte van het Scheppersinstituut heringericht. Er komt één centrale oversteekplaats. De andere oversteekplaatsen worden, net als de verkeerslichten, verwijderd.

Het voetpad wordt afgeschermd met Octopus-meubilair, en ook het in- en uitrijden van de parking wordt beveiligd. Gemachtigde opzichters zullen bij aanvang en sluiting van de school zorgen dat iedereen veilig de school kan bereiken en verlaten.

Tegen de start van het schooljaar moet de situatie daar dus veiliger worden!

Datum van het bericht: 02-08-2017