Naar inhoud

Nieuws

Onderhoud van de wegbermen

Groen

De winter is achter de rug en de natuur herstelt zich: bomen krijgen nieuwe blaadjes, insecten duiken weer op, … Ook de vegetatie op de onverharde bermen langs de weg zal weer beginnen groeien.
Om de bermen in bebouwde omgevingen te onderhouden rekenen we op de Wetterse burgers! Een eigenaar of gebruiker van een grond dient zelf in te staan voor het onderhoud van de groene berm voor zijn perceel op openbaar domein: maaien van het gras, afval verwijderen, …

Voetgangers moeten ongehinderd van deze groene berm gebruik kunnen maken. Deze afspraak is opgenomen in het algemeen politiereglement van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen.

De lange aaneengesloten bermen langsheen landelijke wegen worden gemaaid door een aannemer in dienst van de gemeente. Hier wordt het maaien beperkt tot 2x per jaar (juni en september) om diverse soorten bermbegroeiing en beestjes de kans te geven te overleven. Deze bermen zijn opgenomen in het bermbeheerplan van de gemeente Wetteren.

Datum van het bericht: 04-05-2017