Naar inhoud

Nieuws

Uitbater gezocht voor cafetaria sporthal De Warande

Sporthal De warande

De concessie voor de uitbating van de cafetaria in sporthal De Warande loopt dit jaar af. Dat betekent dat een nieuwe uitbater gezocht wordt. Geïnteresseerden kunnen zich dus kandidaat stellen om de komende negen jaar sporters en toeschouwers van een drankje en /of een hapje te voorzien.

Omdat aan de concessie ook het overnemen van de bestaande inrichting (meubilair en uitrusting) is verbonden, wordt een plaatsbezoek georganiseerd op 25 mei 2017.

Wie zich kandidaat wil stellen kan de concessieleidraad en de concessieovereenkomst digitaal raadplegen via de links onderaan dit bericht. De documenten kunnen ook gratis bekomen worden aan het onthaal van het gemeentehuis, Markt 1, Wetteren.

Het voorstel moet uiterlijk op woensdag 8 mei 2017 om 14u00 ingediend worden op het volgende adres :

Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren (AGB Wetteren)

Markt 1

9230 Wetteren

Het voorstel kan worden afgegeven tegen ontvangstbewijs (in een gesloten omslag) aan het onthaal van het gemeentehuis tijdens de kantooruren dan wel worden opgestuurd per aangetekend schrijven (middels het principe van de dubbele enveloppe). Het voorstel kan NIET worden gemaild.

In de concessieleidraad vind je alle info over hoe je concreet je inschrijvingsformulier dient in te dienen.

Meer info? Vrijetijdscoördinator Roos Coppens, 09 365 67 41 of 0473 63 34 57, roos.coppens@wetteren.be

 

Concessieleidraad

Bijlage 1: inschrijvingsformulier

Bijlage 2: concessieovereenkomst

Bijlage 3: model bankverklaring

Bijlage 4:Grondplan

Bijlage 5: Inventaris meubilair

Datum van het bericht: 06-04-2017