Naar inhoud

Nieuws

Vogelgriep: versoepeling preventieve maatregelen

Kippen Het FAVV heeft de ophokregeling en afschermplicht voorpluimvee en vogels aangepast.

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die van toepassing zijn als volgt worden samengevat.

1. Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

2. Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

3. Het jagen met roofvogels is verboden.

4. Maatregelen voor verzamelingen en transport van pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels en maatregelen voor professionelen vind je hier.


Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie:
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Datum van het bericht: 24-03-2017