Naar inhoud

Nieuwsoverzicht

 • 09.05 Diepenbroekstraat proefopstelling: geen doorgaand verkeer vanaf 9 mei

  Op woensdag 9 mei werd een proefopstelling ingevoerd in de Diepenbroekstraat. Verkeer kan via de Oordegemsesteenweg de Diepenbroekstraat niet meer in- of uitrijden. Fietsers kunnen wel door. Deze proefopstelling loopt tot het einde van het jaar en wordt continu geëvalueerd. Zo wordt de smalle straat een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers. Bovendien raakten de wortels van de prachtige eiken beschadigd door het verkeer.

 • 08.05 14/05: Beperkte verkeershinder Kapellendries ter hoogte van pleintje nieuwe fiets- en voetgangersbrug
  In het kader van de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt ook de Tragelweg en het pleintje vernieuwd. Om de werfzone veilig af te bakenen, wordt vanaf maandag 14 mei een deel van de rijbaan Kapellendries ingenomen. Verkeer blijft mogelijk in twee richtingen. De parkeerstrook langs de kant van de woningen wordt hierbij tijdelijk gebruikt als rijstrook. De bewoners worden nog persoonlijk op de hoogte gebracht door de aannemer. De werken starten op maandag 14 mei en duren vermoedelijk tot de eerste week van juni.
 • 17.04 Scheldedreef: verkeermaatregelen naar aanleiding van bouwproject
  In juli wordt gestart met de bouw van een grootschalig appartementencomplex op de hoek van de Scheldedreef en de Wegvoeringstraat. Om de veiligheid te garanderen, wordt de Scheldedreef een jaar lang eenrichtingsverkeer, richting Wegvoeringstraat. Een datum voor de start van de werken is voorlopig nog niet gekend. Hierover zal later nog uitvoerig gecommuniceerd worden. De aannemer zal alle bewoners persoonlijk op de hoogte brengen.
 • 29.03 Rode Heuvel is een autovrije zone
  Het plein Rode Heuvel, waar onder meer het nieuwe gemeentehuis en het B-Post-kantoor gevestigd zijn, is een autovrije zone, waar er volop ruimte is voor voetgangers en fietsers. Verkeersborden geven het plein het wettelijke statuut van voetgangersgebied. Enkel voertuigen met doorgangskaart, bedoeld voor leveringen, hebben toegang tot het voetgangersgebied.
 • 26.03 Bomen langs de Scheldekaai

  De verkeerssituatie aan de Scheldekaai is tijdelijk aangepast. Op het laagste deel van de dijk zijn 21 bomen geplaatst. Het gaat om de bomenhoroscoop van het Bloementapijt. Voetgangers kunnen het hoogste deel van de dijk blijven gebruiken. Er wordt een trapje en een nieuwe voetgangersoversteekplaats voorzien. Fietsers mogen opnieuw op de rijbaan fietsen - het oude 'fietspad' achter het hek was immers te smal om te kruisen en ook bakfietsen moesten noodgedwongen op de rijbaan fietsen. 
  Aan de Scheldekaai zijn er brede fietssuggestiestroken om de aanwezigheid van fietsers extra duidelijk te maken. Na de afbraak van de oude passerelle (najaar 2018) zal ook de situatie op Aard aangepast worden. Deze situatie is tijdelijk in afwachting van een volledige herinrichting van Scheldekaai en Aard, in samenwerking met de Vlaamse Waterweg.

 • 26.03 Parkeerregime Zuidlaan gewijzigd
  De gemeenteraad keurde op 25 januari 2018 een wijziging van het parkeerregime op de Zuidlaan goed. Eind maart werd de gewijzigde situatie van kracht:
  - tussen Massemsesteenweg en Bloemluststraat: parkeerverbod
  - tussen Bloemluststraat en Molenhoekje: parkeren uitsluitend voor personenwagens
  - tussen Molenhoekje en Herdershoekstraat: parkeerverbod
  - tussen Herdershoekstraat en Wetterstraat: langs de ene zijde parkeren uitsluitend voor personenwagens, langs de andere zijde parkeren uitsluitend voor vrachtwagens
  - tussen Wetterstraat en Brusselsesteenweg: parkeren uitsluitend voor personenwagens

  Het aanpassen van het parkeren op de Zuidlaan zorgt voor een betere zichtbaarheid en minder overlast voor de omwonenden.
 • 30.01 Stooktestraat proefopstelling: geen doorgaand verkeer vanaf 19 februari
  Vanaf maandag 19 februari zal de Stooktestraat niet meer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Deze proefopstelling duurt tot aan de zomervakantie. Er geldt ook een stilstaan- en parkeerverbod in de straat.
  Op vandaag staan de schoolbussen van het Scheppersinstituut te wachten op de Cooppallaan. Dit leidt tot verkeershinder en is niet veilig. Na de krokusvakantie start de school met de aanleg van een busparking aan de achterzijde van hun perceel. Leerlingen zullen in de toekomst door de schoolbus afgezet en opgehaald worden langs de Stooktestraat.
  Om een vlotte en veilige doorgang voor de schoolbussen te verzekeren, wordt daarom tussen de krokusvakantie en de zomervakantie een proefopstelling ingevoerd waarbij doorgaand verkeer in de Stooktestraat onmogelijk wordt. Fiets- en bromfietsen kunnen wel nog door.
 • 22.03 Wegenwerken & Verkeershinder
  Wegenwerken, wielerwedstrijden, kermis... kunnen verkeershinder veroorzaken.

  Hier vind je steeds het meest recente overzicht op kaart.