Naar inhoud

Nieuwsoverzicht

  • 10.01 RUP BLAUWE PAAL : publieke raadpleging

    Het studiebureau "Omgeving" werd door het gemeentebestuur aangeduid voor de opmaak van het RUP Blauwe Paal. De studie is zover gevorderd dat de startnota en de procesnota voor dit project beschikbaar zijn.
    In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen een publieke raadpleging aan.