Naar inhoud

Jeugdraad

De jeugdraad is het adviesorgaan van de Wetterse kinderen en jongeren. Hij heeft als taak:

 
  • de samenwerking bevorderen binnen het plaatselijk jeugdwerk;
  • de inspraak bevorderen in het gemeentelijk jeugdbeleid van zowel het jeugdwerk als alle kinderen en jongeren die in Wetteren wonen of er actief zijn;
  • op eigen initiatief voorstellen doen en advies verstrekken op verzoek van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en het OCMW.

In de jeugdraad zitten afgevaardigden van de Wetterse jeugdwerkinitiatieven en enkele onafhankelijken ('gecoöpteerden'). De jeugdraad bestaat uit een bestuurscomité en een openbare Algemene Vergadering. De jeugdraad heeft ook een eigen website, www.jeugdwetteren.be