Naar inhoud

Wetteren in de metaaltijd

De metaaltijd begint in onze gewesten rond 2000 v. Chr. De overgang van de bronstijd naar de ijzertijd ligt rond 750 v. Chr.

Bij baggerwerken in de Schelde tussen Gent en Dendermonde zijn vele tientallen bronzen objecten - wapens, werktuigen en sieraden - bovengehaald uit de late bronstijd. In Wetteren zijn verschillende lanspunten gevonden van rond 1100 v. Chr.

In Wetteren, Massemen en Serskamp zijn (resten van ) urnenvelden gevonden die in gebruik zijn geweest van de late bronstijd tot de vroege ijzertijd (900-400 v. Chr.). De urnenveldenlieden verbrandden hun doden op een brandstapel, deden de resten in een urne of een doek die ze in een vlakgraf in een kleine kuil begroeven, zonder of met arme grafgiften.

Het urnenveld van Massemen
is opgegraven in verschillende campagnes tussen 1957 en 1959. Het lag op een zandrug tussen de Massemsesteenweg, het Dorpsplein en de Lambroekstraat en het Oliemeersbeekje.

De urnenveldenlieden woonden in open landelijke nederzettingen. De houten huizen waren 12 op 6 meter groot en hadden kleinere bijgebouwtjes.

Tussen 600 en 700 v. Chr. vielen krijgers van de hallstattcultuur vanuit het oosten onze streken binnen. Vanaf 500 v. Chr. drongen Keltische invallers van de La Tènecultuur tot hier door.