Naar inhoud

Geografisch Informatie Systeem

Met een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kan lokatiegebonden informatie  worden beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd, bijvoorbeeld in de vorm van kaarten. Lokatiegebonden informatie, ook wel ruimtelij­ke informatie of geo-informatie genoemd, bevat een referentie naar een plaats op het aardoppervlak. Dat kan in de vorm van een x-, y-, z-coördinaat, maar ook in de vorm van een adres of kadastraal perceelnummer.

De dienst GIS zorgt hoofdzakelijk voor de ondersteuning van de interne diensten die met een GIS werken: