Naar inhoud

Gemeenteraadscommissies

Per schepenambt is er een gemeenteraadscommissie, die alleen uit gemeenteraadsleden bestaat. De schepen maakt er van rechtswege deel uit. Het voorzitterschap wordt niet waargenomen door de betrokken schepen, maar door één van de in de commissie zetelende gemeenteraadsleden. De voorzitter wordt verkozen door alle commissieleden. Elke gemeenteraadscommissie bestaat uit negen raadsleden. Elk gemeenteraadslid mag met raadgevende stem, de vergaderingen bijwonen van de gemeenteraadscommissies waarin hij niet zetelt. Zij kunnen, net zoals de effectieve leden, vragen stellen aan de voorzitter en aan het debat deelnemen. Elke uitnodiging voor een commissievergadering wordt daarom ook aan de niet-leden toegestuurd met de vermelding 'ter kennisgeving'. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht en ontvangen zitpenningen.