Naar inhoud

Gecoro: gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

De Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Wetteren, kortweg GECORO, adviseert over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Wetteren. De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het gemeentebestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (o.a. structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie. De GECORO is samengesteld uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (jeugd, senioren, middenstand, industriëlen, land- en tuinbouwers, rozen- en boomkwekers, milieu- en natuur- en werknemersorganisaties) en uit deskundigen. De GECORO vergadert gemiddeld een keer per maand.


Meer info:

Secretariaat van de GECORO
Markt 1, 9230 Wetteren
Tel. 09 369 00 50
Fax 09 366 67 22
stedenbouw@wetteren.be

  • Deel enkel toegankelijk voor gecoro-leden (agenda, uitnodigingen, voorbereidingen, huishoudelijk reglement)