Naar inhoud

FINANCIELE DIENST

De dienst Financiën staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid. Tot de hoofdopdrachten van de dienst horen:

  • het voeren van de boekhouding;
  • het opstellen van het jaarlijks budget (raming van alle te verwachten uitgaven en ontvangsten);
  • het opstellen van de jaarrekening;
  • het opstellen van de belasting- en retributiereglementen;
  • adviesverlening en controle;
  • de opmaak van belastingkohieren en de inning van belastingen;
  • kerkfabrieken.