Naar inhoud

Autonoom Gemeentebedrijf

Het Autonoom gemeentebedrijf Wetteren (AGB) verzorgt de exploitatie van sport en culturele infrastructuur in de gemeente. Het gaat specifiek om

  • sportinfrastructuur: sport- en recreatiecentrum De Warande, domein Dasseveld, domein Kapellekouter
  • culturele infrastructuur: theaterzaal Nova, De Poort, gemeentelijke feestzaal, buurthuizen ten Ede en Westrem, repetitieruimte Massemen

De exploitatieopdracht heeft betrekking op alle aspecten waaronder

  • plaatsing en onderhoud van infrastructuur,
  • vaststelling van de gebruiksvergoedingen en de gebruikscategorieën (na goedkeuring door de gemeenteraad en advies van de betrokken adviesorganen) en
  • inning van de ontvangsten van alle activiteiten die het AGB uitvoert.

Het AGB is niet bevoegd voor de inhoud van de activiteiten. Deze bevoegdheid berust bij de gemeentelijke beheersorganen.

Het AGB heeft een tweeledige beheersstructuur.  Het beheer gebeurt door de raad van bestuur en een directiecomité.