Naar inhoud

JEUGDDIENST

Op de gemeentelijke jeugddienst kan je terecht met je vragen over het gemeentelijk jeugdbeleid. De jeugddienst is zo een beetje het centrale contact- en infopunt voor alles wat betrekking heeft op jeugd:

  • hier wordt meegewerkt aan de gemeentelijke meerjarenplanning (jeugdgebonden thema's) 
  • worden de de jeugdverenigingen ondersteund,
  • worden Kinderweken en speelpleinwerking georganiseerd,
  • wordt er meegewerkt aan grotere activiteiten zoals Buitenspeeldag, Ola!Peloezza, Dag van de jeugdbeweging,
  • wordt  gewerkt aan een fuifbeleid, een speel(ruimte)beleid, ...
  • worden acties rond 'jeugd en welzijn' gecoördineerd.