Naar inhoud

INFRASTRUCTUUR


De voornaamste taken van de dienst Infrastructuur zijn:

  • Studie en uitvoering van wegenis- en rioleringswerken
  • Aanleg fiets- en voetpaden
  • Onderhoud van het gemeentelijk wegennet en gebouwen
  • Info omtrent de nutsmaatschappijen
  • Info i.v.m. in uitvoering zijnde wegeniswerken
  • Openbare werlichting en verkeer
  • Aanbestedingen en offerteaanvragen
  • Aankoop van gemeentelijk materieel