Naar inhoud
 De namen Wetteren - Massemen - Westrem

Vuethre nomen est uille = Wetteren is de naam van een dorp, schrijft Nodkerus, bisschop van Luik in zijn 'Vita Sancti Landualdi', gedateerd 19 juni 980. De bisschop verhaalt de overbrenging van de relikwieën van de heilige Landoaldus en de Gezellen van Wintershoven naar de Sint-Baafsabdij te Gent.
De naam Wetteren is af te leiden uit het Germaanse haar of haruf = zandige heuvelrug en hwata = scherp. Het centrum van Wetteren ligt inderdaad op een heuvelrug die naar de Schelde toe steil afbreekt.


 Het dorp Wetteren in de 17de eeuwZicht op de 16de eeuwse dorpskern van Wetteren.
Pentekening van rond 1764, gemaakt naar een ouder origineel, opgenomen in de anastatische herdruk van de "Beschryvinge vande stadt ende landt van Dendermonde" van Jacobus Maestertius uit 1646.
De pentekening berust in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, afdeling Kostbare werken.De naam Massemen kan afgeleid zijn van de Latijnse persoonsnaam Maximus en verwijst dan naar het huis van Maximus dat er in de Gallo-Romeinse periode zou gestaan hebben.

Plaatsnamen die eindigen op -gem (= huis van) kunnen wijzen op Germaanse nederzettingen die teruggaan tot de 6de eeuw. Sommige van die nederzettingen zijn een voortzetting van vroeger al bestaande landbouwontginningen. De nederzettingsnaam Westrem is hiervan een voorbeeld. Westrem betekent dan het westelijke, het westelijk gelegen huis.


Boeken in de bibliotheek

  • Sint-Landoald en zijn gezellen : leven, overbrengingen, verheffingen en wonderen / Kris Delcroix 
  • Toponymie van Wetteren /Romain Lemaire
  • Topoymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) / Maurtis Gysseling
  • Beschryvinge vande stadt ende Landt van Dendermonde / Jacob Maestertius