Naar inhoud

Beheersorgaan

Het beheersorgaan adviseert het college en het gemeentebestuur, op verzoek of op eigen initiatief, over zaken die de bibliotheek aanbelangen.

Het beheersorgaan bestaat uit zestien stemgerechtigde leden. Acht leden vertegenwoordigen de politieke strekkingen in de gemeenteraad volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging. De acht andere leden vertegenwoordigen de gebruikers en de verenigingen die door hun activiteiten het algemeen culturele leven van de gemeente behartigen.

Politieke strekkingen die wel zetelen in de gemeenteraad, maar geen stemgerechtigde leden hebben in het beheersorgaan, mogen een waarnemer aanduiden.