Naar inhoud

Digitale Nieuwsbrief: inschrijving


De gemeente verspreidt regelmatig een digitale nieuwsbrief, met actuele informatie over Wetteren. Via dit formulier kan je je inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief.

Mijn gegevens


E-mailadres*
Voornaam*  
Naam*  
Adres
Postcode
Gemeente/Stad
Telefoon


Ik wens de volgende nieuwsbrieven te ontvangen ** = Verplicht in te vullen

De gegevens die wij langs deze weg van jou ontvangen, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Wetteren. Zij dienen uitsluitend om de door jou gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Schrijf daarvoor een brief naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9230 Wetteren.